Yeni Xocavənd qəsəbəsi
Yeni Xocavənd qəsəbəsi
Füzuli rayonu, 400 ailəlik qəsəbə,məktəb
Füzuli rayonu, 400 ailəlik qəsəbə,məktəb
Füzuli rayonu, 400 ailəlik qəsəbə,məktəb
Füzuli rayonu, 400 ailəlik qəsəbə,məktəb
Füzuli rayonu, 400 ailəlik qəsəbə,məktəb
Füzuli rayonu, 400 ailəlik qəsəbə,məktəb
Füzuli rayonu, 400 ailəlik qəsəbə,uşaq bağçası
Füzuli rayonu, 400 ailəlik qəsəbə,uşaq bağçası
Füzuli rayonu, 400 ailəlik qəsəbə,uşaq bağçası
Füzuli rayonu, 400 ailəlik qəsəbə,uşaq bağçası
Füzuli rayonu, 400 ailəlik qəsəbə
Füzuli rayonu, 400 ailəlik qəsəbə
Füzuli rayonu, 400 ailəlik qəsəbə
Füzuli rayonu, 400 ailəlik qəsəbə
Füzuli rayonu, 400 ailəlik qəsəbə
Füzuli rayonu, 400 ailəlik qəsəbə
Füzuli rayonu, 400 ailəlik qəsəbə
Füzuli rayonu, 400 ailəlik qəsəbə
 
 
idpsCopyright © 2017
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
QAÇQINLARIN VƏ MƏCBURİ KÖÇKÜNLƏRİN
İŞLƏRİ ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ
Komitənin ünvanı: Bakı şəhəri, Tbilisi prospekti 129
Tel/fax: (99412) 430 09 21, 430 09 25
Elektron ünvan: info@refugee.gov.az